Fashion Democracy | Femina Editorial | 2015 | Kallol Datta 1955 |
       
     
 Fashion Democracy | Femina Editorial | 2015 | Kallol Datta 1955 |
       
     
 Fashion Democracy | Femina Editorial | 2015 | Kallol Datta 1955 |
       
     
 Ashy Ankles + Claret Nails | India Today | 2018 | Kallol Datta 1955 |
       
     
 Kallol Datta 1955 | Volume 1 | 2018 | Verve |
       
     
 Kallol Datta 1955 | Volume 1 | 2018
       
     
 Kallol Datta 1955 | Volume 1 | Vogue India | 2018
       
     
 Kallol Datta 1955 | Volume 1 | 2018
       
     
 Fashion Family: Elle India | 2016 | Einaa Ahluwalia & Kallol Datta |
       
     
SIDL0144.jpg
       
     
SIDL0170.jpg
       
     
lfw2016-2.jpg
       
     
siddharthahajra_lfw002.jpg
       
     
siddharthahajra_lfw003.jpg
       
     
SID_1769a.jpg
       
     
SID_0457.jpg
       
     
SID_0665.jpg
       
     
SID_0527.jpg
       
     
siddhartha_kiranuttamghosh_99_71.jpg
       
     
 Fashion Democracy | Femina Editorial | 2015 | Kallol Datta 1955 |
       
     

Fashion Democracy | Femina Editorial | 2015 | Kallol Datta 1955 |

 Fashion Democracy | Femina Editorial | 2015 | Kallol Datta 1955 |
       
     

Fashion Democracy | Femina Editorial | 2015 | Kallol Datta 1955 |

 Fashion Democracy | Femina Editorial | 2015 | Kallol Datta 1955 |
       
     

Fashion Democracy | Femina Editorial | 2015 | Kallol Datta 1955 |

 Ashy Ankles + Claret Nails | India Today | 2018 | Kallol Datta 1955 |
       
     

Ashy Ankles + Claret Nails | India Today | 2018 | Kallol Datta 1955 |

 Kallol Datta 1955 | Volume 1 | 2018 | Verve |
       
     

Kallol Datta 1955 | Volume 1 | 2018 | Verve |

 Kallol Datta 1955 | Volume 1 | 2018
       
     

Kallol Datta 1955 | Volume 1 | 2018

 Kallol Datta 1955 | Volume 1 | Vogue India | 2018
       
     

Kallol Datta 1955 | Volume 1 | Vogue India | 2018

 Kallol Datta 1955 | Volume 1 | 2018
       
     

Kallol Datta 1955 | Volume 1 | 2018

 Fashion Family: Elle India | 2016 | Einaa Ahluwalia & Kallol Datta |
       
     

Fashion Family: Elle India | 2016 | Einaa Ahluwalia & Kallol Datta |

SIDL0144.jpg
       
     
SIDL0170.jpg
       
     
lfw2016-2.jpg
       
     
siddharthahajra_lfw002.jpg
       
     
siddharthahajra_lfw003.jpg
       
     
SID_1769a.jpg
       
     
SID_0457.jpg
       
     
SID_0665.jpg
       
     
SID_0527.jpg
       
     
siddhartha_kiranuttamghosh_99_71.jpg